top of page
Grafik Bildbank & portfolio (12).png

Er kompass

inom företagsjuridik

I en allt mer reglerad värld,

blir regelefterlevnad ett svårnavigerat område 

Tôssa Legal Group är ett Stockholmsbaserat bolag som erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning. Vi vägleder er i det juridiska landskapet - för hållbara affärer och en framtidssäkrad verksamhet. Med en omfattande tjänsteflora erbjuder vi en rad olika tjänster som anpassas efter kundens specifika behov. Från strategiska lösningar till operativ service. 

VERKSAMHET

Hos oss får du och din verksamhet efter lyhörd och mångfacetterad  behovsanalys den lösning som passar er aktuella situation. Vi arbetar ofta med både juridisk och ekonomisk utgångspunkt.

kompetens

 OPERATIV ERFARENHET

Finansinspektör

Senior rådgivare

Styrelseledamot

Supervisor

Head of Compliance

Compliance Officer

Chefsjurist

Bolagsjurist

klienter

Hos oss kan du känna dig trygg oavsett vilken bransch du verkar inom. Vår huvudsakliga kundbas verkar inom finans, men också innovation och tech. 

"Samarbetet med Ruth Yosef på YCLG Consulting har präglats av en bra dialog kring hur vi omsätter regelverkens krav i vår verksamhet. Ruth arbetar effektivt och ändamålsenligt, och har levererat väl anpassade lösningar som vi varit mycket nöjda med"

Joachim Lindow, VD Fortnox Finans AB

Ruth Yosef CEO & founder

"Ruth Yosef har som konsult hos Länsförsäkringar AB, avdelning Bankjuridik i VD Stab Juridik, huvudsakligen utgjort stöd till bankens Finansavdelning. Hon har även arbetat med frågor kring outsourcing samt regulatorisk analys- och omvärldsbevakning. Ruth Yosef har fullgjort sina arbetsuppgifter på ett förtjänstfullt sätt. Hon har även bemött intern personal på ett bra sätt".

Erland Genarp, Chef Avdelning Bankjuridik, Länsförsäkringar AB

Grow Your Vision

Welcome visitors to your site with a short, engaging introduction. 

Double click to edit and add your own text.

Compass

KONTAKT

info@tossalegal.se   

+46 725 754 175

Tack för att du hör av dig till Tôssa Legal!

contact
bottom of page