top of page

AML- Finansinspektionen sanktionsprövar SEBs dotterbolag

Finansinspektionen (FI) meddelade idag på morgonen att man går vidare till en sanktionsprövning i undersökningen av SEBs styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna. Beslutet är ett steg i FI:s undersökningsprocess. Det innebär att FI anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om de brister och svagheter som har observerats i utredningsarbetet bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt. FI har med andra ord tillräckligt underlag för att undersöka vidare.I motsvarande undersökning av Swedbank hade FI meddelat (2019-10-29) att man skulle återkomma med besked om just SEB, vilket skedde idag. FI planerar att kommunicera utfallet av sanktionsprövningen som gäller SEB i april 2020. Avseende Swedbank planerar FI att meddela utfallet av sanktionsprövningen i mars 2020.Marknaden kan alltså förvänta sig besked avseende båda dessa banker under kommande års första kvartal. Relevant och adekvat intern styrning och kontroll (Governance & Compliance) är en grundförutsättning för att försäkra sig om en sund verksamhet. Säkerställandet av en sund verksamhet är i sin tur grunden för bibehållande av tillstånd, möjliggörande av affären och värnandet om sitt rykte och varumärke.Kontakta oss info@yclg.se om du vill höra mer om detta eller behöver vår hjälp!

댓글


bottom of page