top of page

Digital lunchföreläsning med Ruth Yosef 27 oktober hos Legally Lady


Vad är compliance och hur arbetar man med compliancefrågor? Fredagen den 27 oktober är Ruth Yosef åter på Legally Lady, denna gång för lunchwebbinarium i temat compliance och dess praktiska tillämpning.


Ordet compliance förekommer flitigt i olika sammanhang och används tillika på olika sätt. För de flesta jurister är ordet numera bekant, många tycks dock vara osäkra på vad compliance faktiskt innebär och i synnerhet hur frågorna omsätts i praktiken. Arbetar man inom den finansiella sektorn är den praktiska tillämpningen tämligen tydlig. Compliancearbete kan dock inte begränsas till en viss bransch, sektor eller typ av verksamhet – det berör alla rättsområden. Följaktligen blir kännedom om compliance och dess praktiska tillämpning en viktig del av juristens arbete.

Efter mångårig erfarenhet har Ruth förmånen att kunna relatera till compliancefrågor inom en rad olika rättsområden – finansiell såväl som icke-finansiell, i både operativa och strategiska roller. Ruths erfarenhet från olika branscher har givit henne insikter om hur compliancefrågor bemöts från diverse håll, däribland återfinns arbete i myndighetssfären, banksektorn och näringslivet. En återkommande fråga är: Hur organiseras det dagliga arbetet i praktiken?


Under fredagens föreläsning kommer Ruth dela med sig av sina erfarenheter genom att ge en övergripande bild av compliancefrågor, inklusive exempel på vad compliancearbete innebär i praktiken. Fokus återfinns på två regelverk som berör alla på ett eller flera sätt: penningtvätt och terrorismfinansiering (AML), samt dataskydd (GDPR).


Under föreläsningen kommer bland annat följande frågor att diskuteras:

  • Vad är compliance?

  • Vad är typiska arbetsuppgifter inom compliance?

  • Metodik – hur jobbar man med compliance frågor?

  • Praktiska exempel inom regelverken för AML och GDPR.

Mer information om föreläsningen och anmälan finner du på Legally Ladys hemsida: https://www.legallylady.se/kalender/


För ytterligare frågor, kontakta oss på info@tossalegal.se.


Varmt välkommen!


Comments


bottom of page