top of page

Kurstillfälle i AML - operativt compliancearbete i praktiken

Intensiv heldagskurs för advokater, jurister och revisorer.


Essens: Du erhåller kraftfulla verktyg i syfte att på optimalt vis kunna utföra det faktiska arbetet med penningtvätt och terrorfinansiering. Mycket kunskap, lunch, fika och ett välfyllt kurskompendium att bruka som framtida handfast redskap ingår.


Läs mer och boka din plats på YCLG.seYorumlar


bottom of page