top of page

Nätverksträff: Compliance i praktiken

Oavsett bransch, oavsett hur lång yrkeserfarenhet du har är det viktigt att ställa frågorna: Vad är compliance? Varför compliance? Regelverkssfären ändras ständigt och drastiskt, därför får svaren på dessa frågor nya dimensioner övertid.


Med dessa ord inleddes en insiktsfulla eftermiddag där kunskap och diskussion stod i fokus. Tisdagen den 14 november var Tôssa Legal Groups Ruth Yosef inbjuden av Akavia att föreläsa om compliance och dess praktiska tillämpning. Inte sällan är juristrollen kombinerad med en compliance-funktion. Det är därför av stor vikt att förstå begreppets faktiska innebörd och hur compliancefrågor omsätts i praktiskt arbete.


Vad betyder compliance egentligen? Hur arbetar man metodiskt med comliancefrågor? Och hur ser typiska arbetsuppgifter ut i området? Det var några av de frågor som utforskades under nätverksträffen. Föreläsningar varvades av gruppdiskussioner där deltagarna fick möjlighet att växla erfarenheter såväl som ställa frågor kring områden de fann särskilt relevanta.Nätverksträff: Compliance i praktiken anordnas av Akavia och i deltagargruppen påträffas en bred sammansättning branscher. Stort tack till Akavia för att Tôssa Legal genom Ruth fick möjlighet att möta ambassadörer i regelefterlevnad från arbetslivets olika sfärer.Comentários


bottom of page