top of page

Ny AML rapport från finansinspektionen

Finansinspektionen beskriver i en rapport som lämnats till regeringen, - FI:s arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism - bl.a. hur Fi arbetat med frågan, om utökat samarbete, tredubblad förmåga att utöva tillsyn och vikten att få in även andra branscher än finansbranschen i bekämpandet av penningtvätt och terrorismfinansiering (AML). Fi uppger att AML inte är en isolerad fråga för banker och andra finansiella institutioner utan även andra berörda företag har ett stort ansvar. Fi kommer söka samarbete mellan olika organ och menar att det finns skäl för både myndigheter och företag att tänka i nya banor kring hur man ska arbeta för att motverka AML samt att man måste vara öppen för nya och kanske också okonventionella strukturer. Fi menar att det kan handla både om hur myndigheten organiserar penningtvättstillsynen och hanterar information och använder ny teknik. Fi ger en klar indikation både på att övriga branscher/företag utanför finansbranschen behöver bidra i bekämpandet av detta allvarliga samhällsproblem och understryker än en gång vikten av det riskbaserade arbetssättet.


Kontakta oss på YCLG Consulting, info@yclg.se så berättar vi mer bl.a. om hur din verksamhet kan arbeta riskbaserat, och hur du kan hålla din kompetensförsörjning uppdaterad. Välkommen!

Comentários


bottom of page