top of page

Säsongsavslut för Nätverk i Praktisk compliance

Tisdagen den 7/11 träffas Nätverk i Praktisk Compliance för en sista träff innan säsongsavslutning. Nätverket anordnas av JUC Sverige som är Skandinaviens ledande leverantör av juridisk vidareutbildning för en bred grupp yrkesverksamma. Tôssa Legal Groups Ruth Yosef har som nätverksledare delat med sig av kunskaper och erfarenheter i compliancefrågor samt hur dessa omsätts i praktiken. Nätverket har omfattats av fyra möten med huvudteman: GDPR, Penningtvätt & Sanktioner, Kommunikation, kultur & hållbarhet samt Risk, corporate governance & metodik. Under året har teori och praktik förenats genom att relatera frågor till exempelvis risk management, AML, ESG, bolagsstyrning, etik och trendbevakning.


I deltagargruppen har vi funnit en bred representation av branscher och befattningar. Bland annat senior managers, compliance officers, advokater och hållbarhetschefer verksamma inom försäkring, revision, juridiska byråer, banker och varuhandel. Trots diversitet av branscher och yrkesbakgrund har det i diskussion och kunskapsutbyte framgått liknande utmaningar i compliancefrågor och efterlevnad. Det är just denna variation som gjort nätverket till en plattform för insikter och utveckling.


Tack för en säsong av kunskapsväxling och nätverkande!


Läs mer om nätverk, program och innehåll här: https://juc.se/produkter/natverk-i-praktisk-complianceComments


bottom of page