top of page

Vad har penningtvätt med gängkriminalitet och välfärdsfusk att göra?

Penningtvätt och finansiering av terrorism (ofta kallade AML) är frågor som är ständigt aktuella. Inom finansbranschen är arbetet med AML numera ett av de prioriterade områdena, i vart fall finns det hög medvetenhet kring frågorna, inte minst med anledning av flera uppmärksammade fall. Problemet med AML berör dock hela samhället på många olika plan; däribland kopplade frågor som korruption, gängkriminalitet, välfärdsfusk etc. Alla illegalt intjänade medel ska i slutändan in i det legala samhället, antingen genom att tvättade pengar används för olika konsumtion i daglig varuhandeln eller genom att investeringar görs med tvättade pengar, det senare kräver tillgång till finansiella tjänster. Penningtvätt är därför ett område som bokstavligen kräver gemensam insats från näringslivet, polis- och rättsväsendet, lagstiftare, civila samhället m.fl. Penningtvätt är en hållbarhets fråga.


Detta och mycket mer diskuterar vi på konferensen 16-17 november https://lnkd.in/e6x2XTi3


Välkommen!Comments


bottom of page