top of page

BE YOUR BEST
 

Med våra utbildningar

ligger du i framkant

Tôssa Legal erbjuder kunskapsspäckade utbildningar i framkant, men också skräddarsytt utefter önskemål och behov. Alltid uppdaterat efter nyaste rön och regler, och med anpassning till er specifika bransch.

AML-KURS

Anmäl ditt intresse för nästa kurs

AKTUELLA KURSER

- GDPR

- outsourcing

- AML

- SKRÄDDARSYTT

      Läs mer nedan 

VÅR MEST POPULÄRA KURS

AML - operativt compliancearbete i praktiken.

För advokater och jurister/biträdande jurister och revisorer.
 

HELDAGSKURS

Denna fullspäckade kurs ger deltagaren en verklig verktygslåda innefattandes:

- genomgång av de legala och regulatoriska kraven kring penningtvätt och terrorismfinansiering.

- hur man rent praktisk ska arbeta med penningtvätt och terrorismfinansiering (det operativa arbetet).

- hur man ska bygga upp verksamhetens penningtvättsorganisation inklusive styrning (governance).

- hur man säkerställer regelefterlevnad (compliance) inom penningtvätt och terrorismfinansiering.

- hur man arbetar med verksamhetens omvärldsbevakning.


- SKAPAD FÖR ADVOKATER, JURISTER & REVISORER

Syfte och mål: Att deltagaren erhåller kraftfulla verktyg i syfte att på optimalt vis kunna utföra det faktiska arbetet med penningtvätt och terrorfinansiering.

KURSAGENDA:
 

DEL ETT 

Genomgång av gällande rätt, den legala och regulatoriska ramen allmänt med särskild vikt på skyldigheter hos advokater, jurister och advokatbyråer. 

DEL TVÅ

Byråns skyldigheter, metoder för det dagliga arbetet, operativt arbete. Riskbedömning,
kundkännedom, rapportering, transaktionsövervakning, riskklassificering, utbildning m.m.

DEL TRE

Struktur och governance. Styrdokument.

DEL FYRA

Compliance, intern kontroll och granskning

DEL FEM

Omvärldsbevakning och utbildning.


PRISSÄTTNING

7995 kr exkl. moms. Frukost, förmiddags- och eftermiddagsfika samt en god lunch ingår.

ÖVRIGT

- Deltagaren får med sig ett välfyllt kurskompendium att bruka som framtida verktygslåda.
- En djupgående påbyggnadskurs, AML steg 2, kan efter deltagande i AML steg 1 bokas. 

bottom of page