top of page

Oavsett bransch, oavsett hur lång yrkeserfarenhet du har är det viktigt att ställa frågorna: Vad är compliance? Varför compliance? Regelverkssfären ändras ständigt och drastiskt, därför får svaren på dessa frågor nya dimensioner övertid.


Med dessa ord inleddes en insiktsfulla eftermiddag där kunskap och diskussion stod i fokus. Tisdagen den 14 november var Tôssa Legal Groups Ruth Yosef inbjuden av Akavia att föreläsa om compliance och dess praktiska tillämpning. Inte sällan är juristrollen kombinerad med en compliance-funktion. Det är därför av stor vikt att förstå begreppets faktiska innebörd och hur compliancefrågor omsätts i praktiskt arbete.


Vad betyder compliance egentligen? Hur arbetar man metodiskt med comliancefrågor? Och hur ser typiska arbetsuppgifter ut i området? Det var några av de frågor som utforskades under nätverksträffen. Föreläsningar varvades av gruppdiskussioner där deltagarna fick möjlighet att växla erfarenheter såväl som ställa frågor kring områden de fann särskilt relevanta.Nätverksträff: Compliance i praktiken anordnas av Akavia och i deltagargruppen påträffas en bred sammansättning branscher. Stort tack till Akavia för att Tôssa Legal genom Ruth fick möjlighet att möta ambassadörer i regelefterlevnad från arbetslivets olika sfärer.Ett mycket spännande säsongsavslut av Nätverk i Praktisk compliance. Träffen inleddes med vår första virtuella gäst, Maher Sharifi som är hållbarhetsansvarig på Swedbank. Maher delade med sig om sin gedigna erfarenhet av regelverks implementering och dem operativa risker som är viktiga att beakta. Hur viktigt det är att se utifrån och in såväl som inifrån och ut och hur konkurrenter inte bara är motståndare utan i många fall även är möjliggörare. Tack Maher, för att vi fick höra om compliance med en defensiv approach och hur Swedbank arbetar för hållbar tillväxt!


The spark! Vår andra gäst Anna Arnsvik, ESG Sustainability Ambassador på Novartis, berättade om hur hon fann gnistan att börja arbeta med hållbarhetsfrågor. Allt började med ett samtal där hon blev tillfrågad “hur arbetar ditt bolag med hållbarhet?” och hon insåg att hon inte kände till svaret. Sedan dess har Anna gått från bolagets marknadsavdelning till att utveckla och framförallt kommunicera bolagets hållbarhetsarbete. Tack Anna, för att vi fick ta del av din resa och för det breda perspektiv av hållbarhet och risk du gav oss!


Och till sist, ett stort tack till JUC för ett gott samarbete och alla nätverksdeltagare för intressanta kunskapsutbyten. Nätverksledare Ruth Yosef och Tôssa Legal Group ser fram emot ännu en säsong av nätverk, kunskapsväxling och insikter.


Mer information om nästa säsong kommer inom kort, så länge kan du läsa mer om nätverket här: https://juc.se/produkter/natverk-i-praktisk-compliance
Uppdaterat: 5 nov.

Tisdagen den 7/11 träffas Nätverk i Praktisk Compliance för en sista träff innan säsongsavslutning. Nätverket anordnas av JUC Sverige som är Skandinaviens ledande leverantör av juridisk vidareutbildning för en bred grupp yrkesverksamma. Tôssa Legal Groups Ruth Yosef har som nätverksledare delat med sig av kunskaper och erfarenheter i compliancefrågor samt hur dessa omsätts i praktiken. Nätverket har omfattats av fyra möten med huvudteman: GDPR, Penningtvätt & Sanktioner, Kommunikation, kultur & hållbarhet samt Risk, corporate governance & metodik. Under året har teori och praktik förenats genom att relatera frågor till exempelvis risk management, AML, ESG, bolagsstyrning, etik och trendbevakning.


I deltagargruppen har vi funnit en bred representation av branscher och befattningar. Bland annat senior managers, compliance officers, advokater och hållbarhetschefer verksamma inom försäkring, revision, juridiska byråer, banker och varuhandel. Trots diversitet av branscher och yrkesbakgrund har det i diskussion och kunskapsutbyte framgått liknande utmaningar i compliancefrågor och efterlevnad. Det är just denna variation som gjort nätverket till en plattform för insikter och utveckling.


Tack för en säsong av kunskapsväxling och nätverkande!


Läs mer om nätverk, program och innehåll här: https://juc.se/produkter/natverk-i-praktisk-compliancebottom of page