top of page

Legal Advice, Adminstration Services & Legal Management

Business Meeting

Varje bolag genomgår olika faser från det att bolaget bildas, växer, utvecklas och ombildas m.m. till att det ibland av olika skäl likvideras. Vi kallar det för bolagets livsfas respektive livscykel. De olika livsfaserna respektive livscykeln kräver olika insatser. Vissa mer cykliska och ofta förekommande med viss förutsebarhet, och andra av en engångskaraktär. Båda delarna kräver olika juridiska arbetsinsatser, däribland Legal administration/Legal Management.

Tôssa Legal Group hjälper till med registrering av och ändringar i företag och hanterar all därmed relaterad administration på ett enkelt och snabbt sätt. Vi ser till att det blir rätt från början och att det skapas en bra infrastruktur för tillväxt. Vi hjälper er helt enkelt genom hela er bolagsresa oavsett i vilken fas bolaget befinner sig i.

Tjänsterna som erbjuds inom Legal administration/Legal Management:

 • Registrering av bolag och styrelse samt ändringar
   

 • Bolagssekreterarrollen och därmed relaterade tjänster
   

 • Framtagande och löpande översyn/uppdatering av styrdokument såsom policy och instruktioner inklusive VD -och styrelseinstruktion samt bolagsordning
   

 • Arbeten i samband med årsstämma
   

 • Arbeten inför styrelsemöten
   

 • Hantering av diverse legala dokument
   

 • Tillståndsansökan och ingivande av vissa legala dokument samt myndighetskontakt i olika frågor
   

 • Rådgivning i olika frågor i samband med affärsförhandlingar, kundmöten, inköp av produkter och eller tjänster, översyn av verksamhet etc.
   

 • Avtal – granskning, framtagande och uppdaterande av avtal
   

 • Allmänna villkor – granskning, framtagande och uppdaterande av allmänna villkor
   

 • Hantering av diverse frågor i slutfasen av ett bolags liv

bottom of page