top of page

OM TÔSSA LEGAL GROUP

Tôssa Legal Group är ett Stockholmsbaserat bolag som erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning. I en allt mer reglerad värld kan regelefterlevnad vara ett svårnavigerat område. Vi vägleder er i det juridiska landskapet - för hållbara affärer och en framtidssäkrad verksamhet. Med en omfattande tjänsteflora erbjuder vi en rad olika tjänster som anpassas efter kundens specifika behov. Från strategiska lösningar till operativ service.

 

Vi förstår regelverksmiljöer - 
nu & i framtiden

Våra kunder står inför stora utmaningar. Med ökade regelverk och stärkta krav på dokumentation, är tillståndspliktig verksamhet mer komplext än tidigare. Det regulatoriska landskapets dynamiska karaktär, med dess rapida förändringar, gör compliance-arbetet lättare sagt än gjort. Hantering av frågor om regelefterlevnad och dess risker kräver inte enbart god insikt i förevarande regelverk, det kräver bevakning av kommande lagförändringar och trender liksom erfarenhet och förståelse för compliance-praktiken. 

 

Vi riktar oss mot finansiella såväl som icke-finansiella bolag och bistår med expertis inom finansiell juridik och näringsjuridik i egenskap av bolagsrätt, avtalsrätt, strategisk juridik, penningtvätt, administrativ juridik samt personuppgiftslagen (GDPR). Våra tjänster kan erbjudas både i form av interimslösningar, outsourcad tjänst och som specifika ad-hoc konsulttjänster. Dessutom skräddarsyr vi med god precision utbildningar efter specifika önskemål.

oscar-nord-7WlEdxOy-QA-unsplash (1).jpg
oscar-nord-7WlEdxOy-QA-unsplash (1).jpg

Vi är möjliggörare av kundens affärer

Bristande regelefterlevnad medför en rad risker som kan leda till allvarliga påföljder och sanktioner. Tôssa Legals vision är att bolag aldrig ska närma sig de förödande konsekvenser bristande efterlevnad riskerar att leda till. Vi bistår er med compliancearbete i sin helhet, från riskanalysen till implementeringsprocessen. Tillsammans finner vi en lösning som passar er, för ett erbjudande anpassat efter er unika verksamhet. Med vår genomgripande expertis, är Tôssa Legal en möjliggörare  - för hållbara verksamheter och långsiktiga affärer. 


Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle

På Tôssa Legal har vi en optimistisk syn på samhällelig utveckling. Regelefterlevnad kan upplevas som ett måste, krav från högre instanser. Vilket det förvisso är! Men det är mer än så: det är det rätta. Hållbara bolag som identifierar inom vilka områden de har möjlighet att påverka och minimerar negativa effekter av den egna verksamheten, gör skillnad för sin omvärld på ett eller flera sätt.

 

Vi tror på hållbara verksamheter, att bolag med rätt förutsättningar utgör fundament för samhällets välstånd. Lyckade verksamheter speglas inte enbart i det enskilda företagets framgångar, utan det återges i ett blomstrande affärsliv och tillika en välmående nation. Därför är vår vision att bistå bolag i resan mot en framgångsrik verksamhet: för er verksamhet och för allmänintresset. 

oscar-nord-7WlEdxOy-QA-unsplash (1).jpg
oscar-nord-7WlEdxOy-QA-unsplash (1).jpg

Vi förstår regelverksmiljöer - 
nu & i framtiden

image.png

Ruth Yosef är grundare av Tôssa Legal Group med visionen att vara möjliggörare av kundens affärer.

Med dubbla examina i juridik och ekonomi från Lunds universitet ihop med två dekaders yrkesverksamhet i flertalet branscher, grundade Ruth år 201xx Tôssa Legal Group i syfte att skapa en plats där hennes erfarenheter samlades. Ruth har en unik bakgrund i erfarenheter från myndighetssfären (Finansinspektionen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten) till näringslivet, banker, fondbolag, börser och energisektorn. Hennes erfarenheter består av både strategiska och operativa roller tillsammans med ledande befattningar som Head of Compliance, Compliance Officer, chefsjurist, bolagsjurist, finansinspektör och senior advisor. 

Ruth är en mycket driven och målorienterad person med en stor portion entusiasm och arbetsglädje med gedigen erfarenhet av att arbeta både nära verksamheten samt mot ledning och styrelse.

STYRELSE

Skärmavbild 2019-12-12 kl. 16.07.41.png

STYRELSEORDFÖRANDE
TORBJÖRN WIKLAND

Torbjörn arbetar idag som Riskhanteringskonsult, och har en lång och bred erfarenhet från bland annat Riksrevisionsverket och Regeringskansliet. Han har författat böcker inom ämbetet och föreläst flitigt och framgångsrikt, bl.a på executive nivå på Handelshögskolan, samt översatt COSO Frameworks till svenska. 

Skärmavbild 2019-12-12 kl. 16.17.28.png

STYRELSELEDAMOT
LENA LERNERUD

Lena har under sin yrkeskarriär, som innefattar över 25 år inom den finansiella sektorn, arbetat bland annat som Senior business analyst på Nasdaq, och som konsult för flertalet konsultbyråer. Idag är hon verksam inom Länsförsäkringar och jobbar där med bank- och värdepappers-juridik. 

Ruth-Yosef_5sv(1).png

STYRELSELEDAMOT
RUTH YOSEF

Ruth är operativ grundare av Tôssa Legal Group AB och har med sina dubbla examina inom juridik och ekonomi många tunga operativa och strategiska roller i bagaget, från såväl myndighetssfären, ex. Finansinspektionen och Skattemyndigheten, såväl som från näringslivet.

bottom of page