top of page

20 December 2019

Debattartikel om penningtvätt

Läs om hur Ruth och Nezik ser på penningtvätt. 

Ladda ned PDF eller tryck här för att läsa på dagensjuridik.se

 

Den 22/1 håller vi på YCLG en kurs i AML för att lära dig mer om hur du som organisation kan förhindra penningtvätt. Läs mer om kursen här.

Skärmavbild 2020-01-03 kl. 00.22.28.png

December 2019

Legally Lady - Ruth Yosef som talare

Vår vd Ruth Yosef kommer vara talare för nätverket för kvinnliga jurister hos Legally Lady, Blendow Group i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ruth kommer hålla föredrag i det alltjämt aktuella ämnet Compliance med lite touch på Penningtvätt och terrorismfinansiering. Många är bekanta med ordet compliance men vad betyder det egentligen? Hur jobbar man med detta? Varför ska alla jurister kunna grunderna i compliance oavsett vilken bransch eller rättsområde de arbetar i? Ruth säger att compliance och penningtvätt och terrorismfinansiering berör alla i branschen och lämnar ingen oberörd och menar att du som yrkesverksam jurist behöver kunna åtminstone grunderna i dessa frågor om du ska lyckas leverera hållbara och relevanta tjänster dina kunder, klienter och andra stake holders. 

December 2019

God fortsättning!

Årets sista möte blev en trevlig sammankomst med våra nya styrelsemedlemmar!

Från vänster; Lena Lernerud, Torbjörn Wikland, Jan Fritsch och Ruth Yosef. Klicka här för att närmare läsa vidare om den breda erfarenhet och kunskap som YCLG Consulting AB:s styrelse besitter. 

styrelsemote.jpeg

Heading 1

ruth-kurs-AML.jpg

18 December 2019

 

AML- Finansinspektionen sanktionsprövar SEBs dotterbolag 
 

Finansinspektionen (FI) meddelade idag på morgonen att man går vidare till en sanktionsprövning i undersökningen av SEBs styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna. Beslutet är ett steg i FI:s undersökningsprocess. Det innebär att FI anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om de brister och svagheter som har observerats i utredningsarbetet bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt. FI har med andra ord tillräckligt underlag för att undersöka vidare.

I motsvarande undersökning av Swedbank hade FI meddelat (2019-10-29) att man skulle återkomma med besked om just SEB, vilket skedde idag. FI planerar att kommunicera utfallet av sanktionsprövningen som gäller SEB i april 2020. Avseende Swedbank planerar FI att meddela utfallet av sanktionsprövningen i mars 2020.

Marknaden kan alltså förvänta sig besked avseende båda dessa banker under kommande års första kvartal.

Relevant och adekvat intern styrning och kontroll (Governance & Compliance) är en grundförutsättning för att försäkra sig om en sund verksamhet. Säkerställandet av en sund verksamhet är i sin tur grunden för bibehållande av tillstånd, möjliggörande av affären och värnandet om sitt rykte och varumärke.  

Kontakta oss info@yclg.se om du vill höra mer om detta eller behöver vår hjälp! 

15 november 2019

 

NY AML RAPPORT fr. FI


Finansinspektionen beskriver i en rapport som lämnats till regeringen, - FI:s arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism - bl.a. hur Fi arbetat med frågan, om utökat samarbete, tredubblad förmåga att utöva tillsyn och vikten att få in även andra branscher än finansbranschen i bekämpandet av penningtvätt och terrorismfinansiering (AML). Fi uppger att AML inte är en isolerad fråga för banker och andra finansiella institutioner utan även andra berörda företag har ett stort ansvar. Fi kommer söka samarbete mellan olika organ och menar att det finns skäl för både myndigheter och företag att tänka i nya banor kring hur man ska arbeta för att motverka AML samt att man måste vara öppen för nya och kanske också okonventionella strukturer. Fi menar att det kan handla både om hur myndigheten organiserar penningtvättstillsynen och hanterar information och använder ny teknik. Fi ger en klar indikation både på att övriga branscher/företag utanför finansbranschen behöver bidra i bekämpandet av detta allvarliga samhällsproblem och understryker än en gång vikten av det riskbaserade arbetssättet.

 

Kontakta oss på YCLG Consulting, info@yclg.se så berättar vi mer bl.a. om hur din verksamhet kan arbeta riskbaserat, och hur du kan hålla din kompetensförsörjning uppdaterad. Välkommen!

ruth föreläser.jpg

12 november 2019

 

Tack alla ni som kom till vår crash Course i Penningtvätt. Vilken respons! 

"Vi tackar ödmjukast för nöjet att få prata för så många deltagare kring detta viktiga ämne. Vi kommer tillbaka med fler Crash Courses framöver".

Du kan även kontakta oss på YCLG för skräddarsydda kurser och workshops, eller privata sittningar med genomgång kring compliance/legal/governance som innefattar alla de delar du kan läsa mer om under fliken tjänsteflora

28 oktober 2019

 

AML- Finansinspektionen sanktionsprövar Swedbank, 

och undersökning av SEB pågår

Finansinspektionen (FI) meddelade idag på morgonen att man går vidare till en sanktionsprövning i undersökningen av Swedbanks styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna. Beslutet är ett steg i FI:s undersökningsprocess. Det innebär att FI anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om de brister och svagheter som har observerats i utredningsarbetet bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt. FI uppger att kommunikation av resultatet av undersökningen avseende Swedbank planeras ske i början av nästa år. I motsvarande undersökning av SEB pågår FI:s utredningsarbete fortfarande.
 

Relevant och adekvat intern styrning och kontroll (Governance & Compliance) är en grundförutsättning för att försäkra sig om en sund verksamhet. Säkerställandet av en sund verksamhet i sin tur är grunden för bibehållande av tillstånd, möjliggörande av affären och värna om sitt rykte.

Kontakta oss info@yclg.se om du vill höra mer om detta eller behöver vår hjälp! 
 

Läs mer på Ruth Yosefs LinkedIn.

24 oktober 2019

 

Läs intervju med Ruth Yosef i egenskap av styrelseproffs. Här delar hon med sig av sina kunskaper för AllaBolag.se

Ladda gärna ner artikeln som PDF.

Skärmavbild 2019-10-23 kl. 12.05.03.png

5 oktober 2019

 

Du har väl inte missat den kostnadsfria och högaktuella föreläsningen om Penningtvätt med vår proffsiga Ruth Yosef den 12/11?

Klicka på bilden för att komma till anmälan.

OBS - Begränsat antal biljetter.

Skärmavbild 2019-10-23 kl. 12.43.28.png
bottom of page