top of page

Finansinspektionen (FI) meddelade idag på morgonen att man går vidare till en sanktionsprövning i undersökningen av Swedbanks styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna. Beslutet är ett steg i FI:s undersökningsprocess. Det innebär att FI anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om de brister och svagheter som har observerats i utredningsarbetet bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt. FI uppger att kommunikation av resultatet av undersökningen avseende Swedbank planeras ske i början av nästa år. I motsvarande undersökning av SEB pågår FI:s utredningsarbete fortfarande.Relevant och adekvat intern styrning och kontroll (Governance & Compliance) är en grundförutsättning för att försäkra sig om en sund verksamhet. Säkerställandet av en sund verksamhet i sin tur är grunden för bibehållande av tillstånd, möjliggörande av affären och värna om sitt rykte.Kontakta oss info@yclg.se om du vill höra mer om detta eller behöver vår hjälp!


Läs intervju med Ruth Yosef i egenskap av styrelseproffs. Här delar hon med sig av sina kunskaper för


Ladda ned hela intervjun härbottom of page