top of page

"Vi tackar ödmjukast för nöjet att få prata för så många deltagare kring detta viktiga ämne. Vi kommer tillbaka med fler Crash Courses framöver". Du kan även kontakta oss på YCLG för skräddarsydda kurser och workshops, eller privata sittningar med genomgång kring compliance/legal/governance som innefattar alla de delar du kan läsa mer om under fliken tjänsteflora.Finansinspektionen (FI) meddelade idag på morgonen att man går vidare till en sanktionsprövning i undersökningen av Swedbanks styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna. Beslutet är ett steg i FI:s undersökningsprocess. Det innebär att FI anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om de brister och svagheter som har observerats i utredningsarbetet bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt. FI uppger att kommunikation av resultatet av undersökningen avseende Swedbank planeras ske i början av nästa år. I motsvarande undersökning av SEB pågår FI:s utredningsarbete fortfarande.Relevant och adekvat intern styrning och kontroll (Governance & Compliance) är en grundförutsättning för att försäkra sig om en sund verksamhet. Säkerställandet av en sund verksamhet i sin tur är grunden för bibehållande av tillstånd, möjliggörande av affären och värna om sitt rykte.Kontakta oss info@yclg.se om du vill höra mer om detta eller behöver vår hjälp!


Läs mer på Ruth Yosefs LinkedIn.

Läs intervju med Ruth Yosef i egenskap av styrelseproffs. Här delar hon med sig av sina kunskaper för


Ladda ned hela intervjun härbottom of page